Polityka prywatności

1. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ TIMING4U

Świadczenie usług przez Timing4U obejmuje następujące działania:

 • przygotowanie formularzy do zapisów elektronicznych na imprezy sportowe;
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zawodów sportowych;
 • ustalenie kolejności zawodników na mecie;
 • opracowanie wyników zawodów w postaci zleconej przez Organizatora Zawodów oraz przekazanie ich Organizatorowi Zawodów z zleconej formie.

Jakie dane przetwarzamy?

 • Imię i nazwisko;
 • Data urodzenia;
 • Miejscowość;
 • Klub;
 • E-mail;
 • telefon kontaktowy;
 • telefon alarmowy (w razie konieczności),
 • inne dane konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zawodów oraz wyznaczenia kolejności zawodników w klasyfikacjach zleconych przez Organizatora Zawodów

Do jakich informacji mamy dostęp?

Mamy dostęp do wszystkich informacji podanych w elektronicznych formularzach zgłoszeniowych oraz informacji przekazanych Organizatorowi Zawodów na tradycyjnych formularzach zgłoszeniowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane są w naszym posiadaniu tak długo jak są potrzebne do realizacji zadań dla których zostały zgromadzone, ale nie dłużej niż 3 miesiące od daty zawodów na potrzeby których zostały zgromadzone, chyba że przepisy prawa lub umowa zawarta z Organizatorem Zawodów wymagają inaczej. Po upływie terminu przechowywania danych są one usunięte lub zanonimizowane.

Czy i komu udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w zakresie dozwolonym przepisami, w celach związanych z prowadzeniem naszej działalności: np. firmom pomiarowym świadczącym usługi na rzecz Timing4U, Organizatorom Zawodów i imprez, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (w szczególności firmom świadczącym usługi masowej wysyłki SMS), drukarniom. W przypadkach udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa oraz wykorzystania ich jedynie do realizacji zleconej usługi lub produktu.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • dobrowolne wypełnienie formularza zgłoszeniowego – np. Twoje imię i nazwisko, data urodzenia itp. Których podanie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań przez Timing4U przez Organizatora Zawodów;
 • wyrażona zgoda – wypełniając formularz zgłoszeniowy jednocześnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych w celach określonych w Regulaminie Zawodów, a przekazanych do realizacji przez Timing4U

2. CELE ANALITYCZNE

W celach analitycznych i na potrzeby przygotowania raportów dzięki którym możemy monitorować stan naszych usług, możemy połączyć Twoje dane z informacjami o innych uczestnikach zawodów. Takie informacje pozwalają nam na lepsze dopasowanie usług do potrzeb klientów, planowanie naszej pracy, optymalizację wykorzystania sprzętu oraz podejmowanie decyzji odnośnie naszej dalszej działalności.

Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów?

Do sporządzenia raportów i analiz możemy wykorzystać wszystkie zgromadzone dane.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Do celów statystycznych i analitycznych Twoje dane przetwarzamy bezterminowo.

Do jakich danych mamy dostęp?

Mamy dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w trakcie realizacji naszych usług.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale tylko w formie agregowanej, która uniemożliwia Twoją identyfikację.

3. KONTROLA NAD DANYMI

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych masz prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • Przetwarzanie danych kontaktowych tj. adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego;
 • Przetwarzanie danych kontaktowych tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez Timing4U faktur w formie elektronicznej;
  Możesz wyrazić lub cofnąć zgodę za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.
 • Prawo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w ramach interesów realizowanych przez Timing4U, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 • Prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niewłaściwe;
 • Prawo do usunięcia danych, jeżeli Twoje dane nie są już niezbędne do celów do których je zgromadziliśmy, a Timing4U nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody lub zakończenia okresu w jakim dane mogą być przetwarzanie przez Timign4U.

Prawo do ograniczania przetwarzania danych w przypadkach:

 • Jeżeli masz zastrzeżenia co do poprawności danych;
 • Jeżeli uważasz że dalsze przetwarzanie Twoich danych przez Timing4U jest niecelowe, ale jednocześnie nie chcesz abyśmy je usunęli
 • Jeżeli Twoje dane osobowe nie są nam potrzebne, natomiast są potrzebne Tobie w sprawach nie dotyczących Timing4U
 • Jeżeli wyraziłeś sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych, do czasu gdy sprawdzimy jego zasadność.

Ze swoich praw możesz skorzystać za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Timing4U w ciągu miesiąca od otrzymania żądaia udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące z uwagi na charakter żądania lub dużą liczbę innych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, możemy zweryfikować Twoją tożsamość, aby Twoje dane nie trafiły do osoby postronnej.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się jednoznacznie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na nagminny charakter, Timing4U może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację żądania lub odmówić podjęcia działań z nim związanych.

4. AKTUALIZACJE

Nasza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r. W związku w potrzebami które mogą wyniknąć z rozwoju świadczonych przez nas usług albo zmian prawnych, jesteśmy uprawnieni do zmiany Polityki. Kolejna wersja Polityki będzie opublikowana na naszej stronie internetowej.

© 2019: Timing4U, All Rights Reserved | D5 Business Line Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress